Elektroenergetyka

BUDOWA PRZEBUDOWA MODERNIZACJA KONSERWACJA

  • oświetlenia ulic, dróg i placów

  • sygnalizacji świetlnych

  • iluminacji świetlnych zabytków, obiektów sakralnych, pomników, wież oraz obiektów współczesnej architektury

  • sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nn i SN

  • stacji transformatorowych SN/nn: słupowych i kontenerowych

  • automatyki przemysłowej oraz szaf sterowniczych i oświetleniowych

  • instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i odgromowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

USŁUGI

  • pomiary elektryczne

  • badanie parametrów oświetlenia drogowego

  • wynajem sprzętu budowlanego i specjalistycznego