Droga ekspresowa S5 odcinek Szubin - Jaroszewo, Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowa Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Część 4 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km.

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa stacji transformatorowych 15/0,4kV;
  • budowa oświetlenia drogowego;

  • demontaż sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;
  • budowa sieci telekomunikacyjnych: miedzianych i światłowodowych;

  • demontaż sieci telekomunikacyjnych;
  • budowa kanału technologicznego;