Bydgoszcz, Kujawska. Roboty elektroenergetyczne

Likwidacja trójników nn-0,4kV przy ul. Zbożowy Rynek, Długiej, Bernardyńskiej i Kujawskiej w Bydgoszczy oraz ułożenie odcinka kabla SN.

  • budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV;
  • budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV;