FIRMA INEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dolnej Grupie przy ulicy Kwiatowej 1-2 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000506461.

Historia firmy rozpoczęła się 18 czerwca 1975 roku kiedy to Zdzisław Osiński rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego. Na początku swojej działalności zakład świadczył drobne usługi elektryczne dla osób prywatnych, później rozszerzając zakres świadczonych usług elektrycznych także dla jednostek samorządowych, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz Zakładów Energetycznych. Z początkiem lat 90-tych do nazwy zakładu dołączył skrót INEL, który dziś jest podstawową nazwą spółki. Z dniem 2 stycznia 2004 roku dotychczasowa nazwa została przekształcona na Firma INEL Zdzisław Osiński. W 2005 roku firma obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia. Z tego tytułu Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski uhonorował właściciela firmy Zdzisława Osińskiego Srebrnym Krzyżem zasługi  za 30 lat pracy w sektorze prywatnych przedsiębiorców. W dniu 31 października 2012 roku historię firmy otwiera nowy rozdział. Po śmierci właściciela, działalność gospodarczą kontynuuje żona Maria pod nazwą Firma INEL Maria Osińska na podstawie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia. W dniu 17 kwietnia 2014 roku Maria Osińska i Tomasz Osiński rejestrują spółkę komandytową, do której z dniem 5 maja 2014 roku zostaje przeniesiona aportem działalność Marii Osińskiej w ten sposób otwierając kolejny rozdział historii firmy.

FIRMA INEL specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych przy realizacji inwestycji drogowych oraz jako Generalny Wykonawca branży elektroenergetycznej. Atutem naszej firmy jest kompleksowość oferowanych usług, pozwalająca na realizację zadań od fazy projektowej, poprzez wykonawstwo na badaniach i próbach pomontażowych kończąc. Zatrudniamy około 40 osób oraz dysponujemy własnym specjalistycznym sprzętem budowlanym i środkami transportowymi, które umożliwiają Nam podjęcie najtrudniejszym zadań oraz ich wykonanie robót w możliwie najkrótszym terminie.

Polityką działalności Naszej firmy jest:

  • podnoszenie wyników finansowych umożliwiających stały rozwój firmy,
  • świadczenie usług na najwyższym poziomie i zadowolenie klienta,
  • poprawa efektywności pracy poprzez wdrażanie nowych technologii,
  • utrzymanie dobrych relacji z pracownikami i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w celu eliminacji jakichkolwiek wypadków przy pracy,