Paterek, gmina Nakło nad Notecią. Roboty elektroenergetyczne.

Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I. 

  • budowa linii napowietrzno-kablowej SN-0,4kV;

  • budowa abonenckiej stacji transformatorowej słupowej;

  • budowa linii kablowej nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • demontaż sieci elektroenergetycznej SN-15kV;