Solec Kujawski, ulica 23 Stycznia. Roboty elektroenergetyczne.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w m. Solec Kujawski ul. 23 Stycznia.

  • budowa oświetlenia drogowego;