Bukowiec, gmina Bukowiec. Roboty elektroenergetyczne.

Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec.

  • budowa linii kablowych nn-0,4kV;

  • budowa wewnętrznych linii zasilających;

  • budowa słupów linii napowietrznej nn-0,4kV;

  • zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

  • budowa oświetlenia drogowego;