Bydgoszcz, ulica Grunwaldzka – Kraszewskiego. Roboty elektroenergetyczne.

Przebudową Węzła Zachodniego – II etap.

  • budowa linii kablowych nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia ulicznego;

  • budowa sygnalizacji świetlnych;

  • demontaż sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV;

  • demontaż sieci oświetlenia ulicznego;