Łódź, ulica Inflancka. Roboty elektroenergetyczne, teletechniczne, telekomunikacyjne i trakcyjne.

Rozbudowa ul. Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej.

 • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

 • budowa oświetlenia ulicznego;

 • przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych;

 • budowa kanału technologicznego;

 • budowa sieci światłowodowej;

 • montaż tablic informacji pasażerskiej;

 • system automatycznej rejestracji cech pojazdów ‘ANPR’ na obiekcie;

 • budowa linii kablowych trakcyjnych zasilających prądu stałego oraz powrotnych;

 • demontaż sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV;

 • demontaż sieci oświetlenia ulicznego;

 • przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych;