Łuszczanowice, gmina Kleszczów. Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E oraz dróg gminnych nr 101364E, 101365E w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości dróg ok. 2 410 mb.

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa przyłączy elektroenergetycznych oraz wewnętrznych linii zasilających;

  • budowa kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV;

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV;

  • zabezpieczenie i przebudowa sieci teletechnicznych;