Bydgoszcz, ulica Ogińskiego etap II, Roboty elektroenergetyczne

Budowa II etapu ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej oraz budową węzła drogowego Jana Pawła II – Glinki oraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia ulicznego;

  • demontaż sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;