Niwy, ulica Krakowska, Zakopiańska, Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne

Budowa ulicy Krakowskiej oraz ulicy Zakopiańskiej w miejscowości Niwy, gmina Osielsko.

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia ulicznego;

  • demontaż sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;
  • budowa kanału technologicznego;

  • przebudowa sieci telekomunikacyjnej;