DW 548 Stolno - Wąbrzeźno, Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.

  • przebudowa sieci telekomunikacyjnych: miedzianych i światłowodowych;

  • przebudowa sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV;