Droga ekspresowa S5 odcinek Aleksandrowo - Tryszczyn, Roboty elektroenergetyczne

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowa Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Część 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tyszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km.

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa stacji transformatorowych 15/0,4kV;
  • budowa oświetlenia drogowego;

  • demontaż sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;