Łódź, ul. Nowowęglowa. Roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.

  • budowa oświetlenia ulicznego;

  • budowa sygnalizacji świetlnej;

  • budowa sieci światłowodowej;
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych;
  • demontaż sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;