Piła, ul. Wawelska. Roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Przebudowa ulicy Wawelskiej z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem w ramach projektu: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności w Pile.

  • budowa oświetlenia ulicznego;
  • budowa sygnalizacji świetlnej;
  • budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV;
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych;
  • demontaż sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;