Biały Bór, Mały Rudnik, Ruda i Mokre gm. Grudziądz. Roboty elektroenergetyczne

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biały Bór, Mały Rudnik, Ruda i Mokre.

  • budowa oświetlenia drogowego;