Linarczyk gm. Grudziądz. Roboty drogowe, wod-kan.

Przebudowa drogi gminnej nr 40446C wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Linarczyk.

  • budowa drogi gminnej
  • budowa kanalizacji sanitarnej
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV