Bydgoszcz, ulica Grunwaldzka. Roboty elektroenergetyczne

Rozbudowa ul Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czaplą, Wróblową, Łowiskową, Zimorodkową, Wronią, Perliczą, Skośną, Papuzią, Kolbego, Przejście, Filtrową, Wyrzyską, Okopową, Zieloną i Flisacką.

  • budowa oświetlenia ulicznego;
  • budowa sygnalizacji świetlnych;
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;
  • demontaż sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;