Bydgoszcz, ulica Łochowska. Roboty elektroenergetyczne

Przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy, na które składają się zadania:

Zadanie 1 Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego,
Zadanie 2 Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej
  • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego;
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;
  • przebudowa sieci telekomunikacyjnych;