Niwy, ulica Karpacka. Roboty elektroenergetyczne

Rozbudowa ul. Karpackiej w Niwach od km 0+000 do km 1+453,12. 

  • demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego;
  • budowa oświetlenia ulicznego;
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;