Bydgoszcz, ulica Łubinowa. Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne

Budowa ulicy Łubinowej w Bydgoszczy. 

  • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego;
  • zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;
  • zabezpieczenie sieci teletechnicznych;