Bydgoszcz, ulica Bydgoska. Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne

Przebudowa ul. Bydgoskiej oraz fragmentów ulic: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóżnicy, Rynek i Piekary w Bydgoszczy wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania" Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I".

  • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego;
  • przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV;
  • przebudowa sieci telekomunikacyjnych;