Przechowo, DK-91. Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne

Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej Nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym.

  • likwidacja istniejącego oświetlenia drogowego;
  • przebudowa oświetlenia drogowego;
  • budowa oświetlenia drogowego;
  • przebudowa sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV;
  • przebudowa sieci telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych;