Łódź, ulica Polna. Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne.

Przebudowa ulicy Polnej w Łodzi.

  • budowa oświetlenia ulicznego;

  • budowa kanału technologicznego;

  • demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego;