Gmina Dragacz. Prace projektowe, roboty elektroenergetyczne.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dragacz według formuły: „zaprojektuj i wybuduj” wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji.

  • zaprojektowanie oświetlenia drogowego;

  • budowa oświetlenia drogowego;