Debrzno, Krajenka, Blękwit. Roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła.

  • przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • budowa sygnalizacji świetlnych;

  • przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych;