Łódź, ulica Lindleya. Roboty elektroenergetyczne.

Przebudowa ul. Lindleya na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Węglowej w Łodzi.

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV;

  • budowa oświetlenia ulicznego oraz architektonicznego;

  • demontaż sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;