Łęczyca, gmina Komorniki. Roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Budowa obiektów inżynieryjnych w km 160,857; km 155,170 i km 145,650 linii kolejowej nr 271 Wrocław – Poznań, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń – Poznań” - w zakresie zamówienia częściowego B – wiadukt drogowy w km 155,170 w m. Łęczyca.

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa słupów linii napowietrznych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • demontaż sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych;