Żłobnica, gmina Kleszczów. Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne.

Rozbudowa czterech odcinków dróg wraz z budową infrastruktury technicznej w Żłobnicy - łączna długość dróg ok. 5730mb.

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa przyłączy elektroenergetycznych oraz wewnętrznych linii zasilających;

  • budowa kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV;

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV;

  • budowa kanalizacji teletechnicznej;