Łuszczanowice, gmina Kleszczów. Roboty elektroenergetyczne.

Rozbudowa drogi powiatowej Kleszczów – Brudzice w Łuszczanowicach o długości odcinka ok. 920 mb wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej.

  • budowa linii kablowych nn-0,4kV;

  • budowa wewnętrznych linii zasilających;

  • budowa oświetlenia drogowego;