Bydgoszcz, ulica Chodkiewicza. Roboty elektroenergetyczne, teletechniczne i trakcyjne.

Rozbudowa ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – etap 2.

  • przebudowa linii kablowych SN-15kV;

  • budowa linii kablowej nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia ulicznego;

  • budowa kanalizacji teletechnicznej;

  • budowa sieci światłowodowej do tablic informacji pasażerskiej;

  • demontaż sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV;

  • demontaż sieci oświetlenia ulicznego;

  • budowa sieci trakcyjnej tramwajowej;