Łódź, ulica Tramwajowa. Roboty elektroenergetyczne, telekomunikacyjne.

Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź Fabryczna – Etap I: Część 1: ul. Tramwajowa/Węglowa.

  • budowa i przebudowa linii kablowych SN-15kV;

  • budowa linii kablowych nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia ulicznego;

  • przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych;

  • budowa sieci światłowodowej oraz tablic informacji pasażerskiej;

  • budowa linii kablowych trakcyjnych zasilających prądu stałego oraz powrotnych;

  • demontaż sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV;

  • demontaż sieci oświetlenia ulicznego;

  • przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych;