Wągrowiec, ulica Kcyńska. Roboty elektroenergetyczne.

Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliskim a rondem Pałuckim w Wągrowcu.

  • przebudowa linii kablowych SN-15kV;

  • przebudowa linii kablowej nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia ulicznego;