Inowłódz, gmina Inowłódz. Roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Inowłódz – Dęborzeczka.

  • budowa linii kablowej SN-15kV PKP Energetyka;

  • budowa linii napowietrznej SN-15kV PKP Energetyka;

  • budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV;

  • budowa linii napowietrznej nn-0,4kV;

  • budowa linii kablowych nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • demontaż sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV;

  • przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych;