Łękińsko, gmina Kleszczów. Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne.

Wykonanie zadań: 1. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Łękińsku o powierzchni ok. 0,17ha, 2. Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach nr 101402E o długości odcinka ok. 0,724 km (od ronda w Hubach do DP3915E w Wolicy) wraz z infrastrukturą techniczną.

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • budowa sygnalizacji świetlnej MRD;

  • budowa kanalizacji teletechnicznej;